Victoria Veritas

Termeni și condiții

Proprietatea site-ului web

Acest site web este proprietatea societăţii VICTORIA VERITAS – SERVICII DE INVESTIGAŢII S.R.L., cu sediul legal în Str.Libertății nr.5, Slatina, Județ Olt – România., denumită în continuare Victoria Veritas.

Dreptul de Autor şi dreptul asupra Mărcii

Acest site web este protejat de dreptul de Autor ca fiind o lucrare unică şi/sau compusă şi/sau colectivă în baza legilor romane şi Uniunii Europene în materie de drept de Autor, a convenţiilor internaţionale şi a altor normative în materie de drept de Autor. Orice utilizare neautorizată a materialelor conţinute în site-ul web este complet interzisă. Site-ul web ar putea să conţină documente, imagini, software, informaţii şi alte materiale aflate în proprietatea terţilor, cum ar fi fotografii, publicitate, clipuri şi muzică. Orice utilizare neautorizată a materialelor conţinute în site-ul web este complet interzisă, exceptând cazul în care a fost obţinut acordul scris în prelabil din partea proprietarului materialelor în obiect.

Utilizarea şi accesul la site-ul web

Conţinuturile şi materialele site-ului web sunt destinate utilizării exclusiv personale şi necomerciale. Utilizatorul va putea descărca sau copia conţinuturile şi alte materiale care pot fi descărcate, vizualizate pe acest site web prin folosirea sa personală necomercială, cu condiţia să se recunoască faptul că materialele acoperite de dreptul de Autor prezente în acestea sunt protejate şi cu condiţia ca utilizatorul să se oblige să respecte toate drepturile de autor şi alte drepturi conţinute acest site web.

Copierea sau înregistrarea oricăror informaţii pentru utilizări diferite decât cele personale şi necomerciale este strict interzisă, în afară de cazul în care a fost obţinut acordul în scris în prealabil de la Victoria Veritas.

Victoria Veritas va putea modifica, anula sau suspenda totalitatea sau orice caracteristică a site-ului web, funcţiile şi baza de date a site-ului web. Victoria Veritas va putea deasemenea să corecteze eventualele erori şi omiteri în orice parte a site-ului web sau să impună limite pe funcţiile şi serviciile determinate sau să limiteze accesul utilizatorilor parţial sau total la site-ul web fără a fi obligaţi să notifice şi fără ca acest lucru să presupună vreo răspundere. 

Negarea garanţiei şi limitarea răspunderii

Utilizatorul recunoaşte că foloseşte site-ul web pe riscul propriu.

Serviciul este furnizat în starea în care se află şi Victoria Veritas neagă în mod explicit orice garanţie, explicită şi implicită inclusă, cu titlu exemplificativ, garanţiile de acurateţe, de siguranţă, proprietate, neîncălcare, aptitudine în scopurile specifice sau orice altă garanţie condiţie, asigurare sau declaraţie, orală, scrisă sau în format electronic, inclusă, cu simplu titlu exemplificativ, orice garanţie cu privire la acurateţea sau completarea oricărei informaţii conţinute în site-ul web sau furnizată de site-ul însuşi. Victoria Veritas nu declară şi nu garantează faptul că accesul la site nu va fi întrerupt, că site-ul nu va conţine defecţiuni, erori, omisiuni sau pierderi de informaţii transmise sau că nu va fi transmis niciun virus de pe site.

Victoria Veritas nu va fi responsabil cu privire la utilizatorii site-ului sau orice terţă parte pentru daune eventuale directe, indirecte, speciale, drept consecinţă sau represive susţinute probabil ca urmare a accesului şi imposibilităţii de a accesa site-ul web, inclus cazul potenţialilor viruşi de pe site-ul web, utilizarea sau siguraţa acordată site-ului web sau oricărei informaţii sau material disponibil pe site.

Legile aplicabile şi jurisdicţia

Utilizatorul recunoaşte şi în toate scopurile este de acord ca eventualele controverse, care ar deriva din accesul şi/sau utilizarea site-ului web, să fie supuse Legilor romane şi, prin urmare, vor trebui să fie supuse jurisdicţiei exclusive a unui Tribunal roman. 

Modificări

Normele mentionate vor putea fi modificate de catre Victoria Veritas din când în când; notificările unor eventuale revizii ale acestor norme vor fi anunţate pe această pagină.

Folosirea în continuare a site-ului web de către utilizator va implica acceptul utilizatorului asupra acestor modificări sau revizii ale normelor; din acest motiv Victoria Veritas recomandă utilizatorului să viziteze această pagină în mod regulat.

Servicii investigații

Investigații
persoane juridice

Te confrunți cu fraude, furturi sau ai suspiciuni ce țin de bunul mers al afacerii?

Investigații
persoane fizice

Ai o problemă cu partenerul, copilul sau cu persoanele cu care lucrezi?

De ce să colaborezi cu
Victoria Veritas Servicii de Investigații

Profesionalism

Respectăm legea și aplicăm principiile de etică profesională

Confidențialitate

Asigurăm confidențialitatea datelor și a informațiilor obținute

Eficiență

Începem investigația în urma ședinței de consultanță aprobată

Rezultate

Cooperăm cu clientul și raportăm permanent evoluția situației

Au avut încredere în noi peste 200 de clienți

Misiunea noastră este de a fi aliatul tău discret și de încredere. De aceea aducem pe piață soluții și servicii competitive la un nivel înalt de eficacitate și eficiență care să garanteze rezolvarea problemelor tale și îndeplinirea misiunilor noastre.