Servicii persoane juridice

Companii private, avocați, bănci, societăți de asigurări

 • servicii investigații persoane juridice pentru verificarea, stabilirea bonitaţii şi solvabilităţii unei persoane juridice potenţială parteneră într-o afacere;
 • depistarea filierelor și societăţilor fantomă;
 • cercetarea și verificarea firmelor, angajaților sau a partenerilor de afaceri și a trecutului acestora;
 • strângerea de dovezi privind frauda economică sau scurgerea de informații;
 • asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii, secret de serviciu din sfera agentului economic;
 • investigaţii sub acoperire prin infiltrarea de detectivi în firme sau magazine, pentru identificarea personalului corupt sau neloial;
 • căutare de bunuri care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală, înstrăinate în scopul prejudicieri intereselor unei părţi în proces;
 • obținerea de informații despre compatibilitatea unei persoane fizice cu cerințele impuse de fișa postului, loialitate, cinste, corectitudine, etc;
 • comportamentul angajatului de natură a afecta imaginea publică sau alte date și informații ce țin de conduita sa;
 • modul în care angajatul își respectă obligațiile asumate față de angajator prin contractul individual de munca;
 • verificarea corectitudinii datelor din curriculum vitae a viitorilor angajaţi;
 • plecarea acestora la firmele concurente și utilizarea portofoliului de clienți de la vechea societate;
 • soluții de business inteligence pentru utilizatorii tehnici și non technici ai bazelor de date din cadrul companiilor;
 • managementul accesului și identității utilizatorilor la multiple aplicații, la diverse dispozitive folosite de aceștia;
 • securitatea spațiului de lucru a utilizatorilor IT;
 • detectarea și înlaturarea mijloacelor tehnice de interceptare ilegală precum microfoane ascunse, camere video și alte aparate;
 • monitorizarea performanțelor aplicațiilor utilizate și a bazelor de date;
 • măsuri de protecție împotriva spionajului economic și electronic;
 • pentru avocaţi, notari, bănci, agenţii de asigurări şi reasigurări, firme specializate în recrutări de personal, societăţi de leasing şi vânzări de bunuri în rate, investitori străini:
 • consultanță şi asistență operaţională pentru identificarea rău platnicilor, în vederea recuperării prin mijloace legale a datoriilor, a bunurilor;
 • investigarea înscrisurilor ipotecare, cadastrale, testamentare, etc;
 • test poligraf efectuat de un profesionist certificat și calificat pentru verificarea onestității raspunsului unei persoane;
 • consultanță în profiling;
 • depistarea falsurilor, a produselor contrafăcute, pirateriei şi concurenţei neloiale;
 • alte servicii investigaţii persoane juridice la cererea clientului, efectuate conform Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular;

Servicii investigații

Investigații
persoane fizice

Ai o problemă cu partenerul, copilul sau cu persoanele cu care lucrezi?

De ce să colaborezi pentru
servicii investigații persoane juridice

Profesionalism

Respectăm legea și aplicăm principiile de etică profesională

Confidențialitate

Asigurăm confidențialitatea datelor și a informațiilor obținute

Eficiență

Începem investigația în urma ședinței de consultanță aprobată

Rezultate

Cooperăm cu clientul și raportăm permanent evoluția situației

Cazurile rezolvate ne-au adus încrederea clienților

Misiunea noastră este de a fi aliatul tău discret și de încredere. De aceea aducem pe piață soluții și servicii competitive la un nivel înalt de eficacitate și eficiență care să garanteze rezolvarea problemelor tale și îndeplinirea misiunilor noastre.