Tarife Servicii investigații

Prejudiciile materiale sau de imagine au costuri mult mai mari dacă nu acționezi din timp

Aceste servicii excepţionale şi profesioniste sunt oferite oriunde şi la orice oră, prin respectarea prevederilor legale, a dreptului şi libertăţilor omului, demnităţii acestora şi dreptul la viaţa privată, de specialiştii noştri cu o vastă experienţă în fraudele financiare şi fiscale şi nu numai.

Costurile suportate de o companie sau de o persoană fizică pentru a-și asigura serviciile noastre sunt infime comparativ cu prejudiciile materiale sau de imagine pe care le-ați putea suferi din lipsa de informare sau cunoaștere! Contactați-ne pentru tarife servicii investigații.

Tarifele percepute de noi variază în funcţie de mai mulţi factori

Complexitate

Fiecare caz este unic și are un grad diferit de complexitate aplicându-se tarife variate

Tip serviciu

Serviciile solicitate pot fi de diferite tipuri, pentru persoane juridice sau persoane fizice

Număr detectivi

Un caz complex necesită un număr mai mare de detectivi particulari pentru rezolvarea sa

Cost suplimentar

Pot apărea costuri suplimentare datorate transportului, cazării sau locațiilor externe

Asigurăm consultanţă

Etapele procesului de informare client

O1

Colaborarea se realizează în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între beneficiar şi prestator conform ofertei de preţ acceptate de ambele părţi.

O2

In timpul derulari activitatilor specifice de investigatie clientul va fi informat in timp

O3

Se achită 70% din preţul negociat la semnarea contractului, diferenţa urmând a fi achitată la finalizarea cazului.

O4

La finalul contractului se va prezenta un raport de investigaţie complet care va fi predat clientului inclusiv probe foto, video

O5

Asigurăm maximă confidenţialitate a informaţiilor obţinute pe parcursul investigaţiei şi seriozitatea angajamentelor încheiate.

Pentru mai multe detalii privind oferta de investigaţii furnizate persoanelor fizice si persoanelor juridice contactaţi-ne la telefon 0726907497 sau scrieţi-ne la office@victoriaveritas.ro.

De ce să colaborezi cu
Victoria Veritas Servicii de Investigații

Profesionalism

Respectăm legea și aplicăm principiile de etică profesională

Confidențialitate

Asigurăm confidențialitatea datelor și a informațiilor obținute

Eficiență

Începem investigația în urma ședinței de consultanță aprobată

Rezultate

Cooperăm cu clientul și raportăm permanent evoluția situației

Cazurile rezolvate ne-au adus încrederea clienților

Misiunea noastră este de a fi aliatul tău discret și de încredere. De aceea aducem pe piață soluții și servicii competitive la un nivel înalt de eficacitate și eficiență care să garanteze rezolvarea problemelor tale și îndeplinirea misiunilor noastre.